• Pre

GITP

nl
  • Ptolemaeuslaan 40 | 3528BP Utrecht

TALENT INTELLIGENCE

GITP biedt organisaties inzicht in het talent, de inzetbaarheid en het ontwikkelpotentieel van medewerkers. Samen met PiCompany brengen we mensen en data bij elkaar. Talent Intelligence noemen wij dat. Zo stellen we organisaties in staat om succesvol te zijn, de juiste mensen te selecteren en medewerkers te helpen met hun ontwikkeling.

 

“Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ondersteund door innovatieve technologie.”

 

We bouwen employer journeys door techniek te combineren met de ervaring en kennis van professionals in gedrag, werk en organisaties. Talent- en HR-Analytics geven inzicht en zorgen voor validatie en extra intelligentie. Met deze kennis kunnen we voorspellende uitspraken doen over jouw employer journey. Zo kun jij het effect van talentontwikkeling en/of interventies meten en inzichtelijk maken. Onze professionals helpen om die data betekenis en richting te geven, door te laten zien wat past en ook wat niet past. Het brengt keuzes en oplossingen voor medewerkers, teams en organisaties scherp in beeld.

ONZE OORSPRONG EN IDENTITEIT 

Inzicht bieden in talenten, ontwikkeling mogelijk maken van mensen en organisaties en het maatschappelijk engagement zit in de genen van GITP. GITP is opgericht in 1947, in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen en de Economische Hogeschool van Tilburg. Doel was met de modernste wetenschappelijke inzichten een bijdrage leveren aan de economische opbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de filosofie: de juiste man of vrouw op de juiste arbeidsplaats.

 

“Vanuit de filosofie: de juiste man of vrouw op de juiste arbeidsplaats.”

Die oorsprong werkt ook nu nog krachtig door in onze identiteit: maatschappelijke betrokken, gericht op bedrijfseconomisch nut, een hoge professionele standaard en gefundeerd in de wetenschap. Innovativiteit, marktgerichtheid, gedrevenheid, kwaliteit en wetenschappelijke verankering zijn belangrijke kernwaarden van GITP.

Students

Meet them at the Tilburg Career Days event

Meet this company at our upcoming event at one of their participations.