• Acc
 • Bus
 • Dat
 • Eco
 • Eco
 • Fin
 • HR
 • Inf
 • Law
 • Mar
 • Soc
 • Str
 • Sup

Bol.com

NL
De ‘typische’ bol.com’er bestaat niet

Bij bol.com geloven we in de kracht van collega’s met verschillende competenties, persoonlijkheden en expertises. Zowel strategische denkers, als doeners die dingen uitproberen, zijn bij ons meer dan welkom.

Maar toch lijken we allemaal ook een beetje op elkaar. We doen het graag samen en zijn verbinders en teamdenkers. De bol.com’er heeft lef om nieuwe dingen te proberen en heeft een natuurlijk nieuwsgierigheid altijd te willen waarom we de dingen doen, zoals we ze doen èn durven dit te bekritiseren. We geven elkaar de ruimte om onszelf te zijn en fouten te maken, ervan te leren en door te gaan.

Daarbij zetten we niet alleen de grote innovatieve stappen. We gaan juist ook graag voor kleine stappen die een fundamenteel verschil maken voor onze klanten en partners.

Teams staan centraal

Om onze gezamelijk doel te bereiken, stellen we teams centraal. Binnen een team werk je autonoom aan een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid. Omdat we marktleider zijn, zijn nog niet alle paden bepaald of bewandeld. Samen met onze klanten en partners zetten wij de standaard; wat vandaag nieuw is, is morgen normaal!

Van het team vraagt dit ondernemerschap en flexibiliteit. Je bent tenslotte continu aan het bijsturen om het doel te behalen. Het hoeft dan ook niet in 1 keer goed te zijn, maar je moet er wel altijd van leren. Jullie dagen elkaar uit om het beste in elkaar en in jezelf naar boven te halen.

Students

Meet them at the Tilburg Career Days event

Meet this company at our upcoming event at one of their participations.